FINÁLE SKUTEČSKÉ ŽÁKOVSKÉ LIGY 2012 a RAKETLON 2012
Oddílové turnaje DTK Skuteč